Vrbický s.r.o.

veřejné osvětlení, vánoční osvětlení, montáže a údržba veřejného osvětlení

Stožárové rozvodnice

Nabízíme vysoce kvalitní stožárové rozvodnice , které splňují veškeré příslušné normy a v mnoha ohledech svými vlastnostmi a vylepšeními převyšují konkurenční produkty. Nabízíme rovněž možnost atypické výroby a prodeje samostatných náhradních dílů.

Stožárová rozvodnice je určena pro ocelové bezpaticové a paticové stožáry. Umožňuje propojit silové obvody v trase stožárů do dimenze vodičů 4×35 mm2, dále napojení a jištění svítidla na stožáru. V bezpaticových stožárech se montuje na příčník.

Výhoda našich stožárových rozvodnic spočívá v jejich univerzálnosti (univerzální držák svorkovnice, snadné osazení pojistek, universální příložky z nerezi pro hliníkové a měděné kabely) a dále ve zvětšení povrchových cest mezi fázovými a nulovým vodičem prostřednictvím drážek na izolačním tělese svorkovnice, čímž je snížena možnost elektrického průrazu.