Buildings

Přechodová svítidla

Pro násvícení přechodů používáme svítidlo MACH 1.

Mach 1 je špičkový světlomet moderní konstrukce. Dá se použít v libovolném úhlu, na výložníku nebo přimo na dříku stožáru. Reflektor byl kontruován s ohledem na maximální možné snížení nežádoucího oslnění.

Toto svítidlo umožňuje případné jednostranné nasvícení, což přináší menší finanční náklady na realizaci osvětlení přechodu.

Mach 1 - Leták