Buildings

Diagnostika zkorozivění stožárů veřejného osvětlení

Služba prověřující stabilitu stožárů VO pro zajištění bezpečnosti silničního provozu. Činnost provádíme na základě platného certifikátu pro měření tlouštěk. Pro zajištění maximálně přesných naměřených hodnot používáme speciální ultrazvukový tloušťkoměr EHC- 09. Na základě zjištěných hodnot vypracujeme podrobnou daignostiku a doporučíme další postup (ochranný nátěr, oprava, výměna atd.).

Diagnostika zkorozivění stožáru VO - Leták